Elk levend systeem (organisatie) kent een dynamisch evenwicht tussen behoud en vernieuwing.
"In je lichaam wordt voortdurend nieuw bot aangemaakt door botvormende cellen, zogenaamde osteoblasten. Tegelijkertijd wordt bot afgebroken door osteclasten. Bot is dus een dynamisch weefsel dat continue vernieuwd wordt. Botziekten zijn een verstoord evenwicht tussen de twee.”

Dr. J.r. Jojanneke Jukes, Universiteit Twente