Advies

Niet de adviseur maar de organisatie zelf, als levend systeem, is expert.

Je laten adviseren is het durven loslaten van vooropgezette ideeën over wat er aan de hand is en hoe het moet worden opgelost. Deze houding vraagt veel vertrouwen en onbevooroordeeld kijken. Vertrouwen dat de organisatie (het systeem) alle kennis en informatie in zich draagt over wat er aan de hand is. Onbevooroordeeld kijken om in te zien wat nodig is om tot verandering te komen.

Opdrachtgevers van een overheidsorganisatie, teams en interne adviseurs willen inzicht krijgen in de manieren waarop een organisatiesysteem in de boven- en onderstroom reageert en beweegt om te overleven. Welke basisbehoeften heeft een overheidsinstelling, als levend organisatie systeem, nodig om gezond te blijven. Adviseren gaat dus meestal om een "gezondheidsvraagstuk" van de organisatie.

Als adviseur neem ik u mee in een oordeelloze kijk op uw overheidsorganisatie en naar de mensen die deze tijdelijk bevolken. Hierin en daarbuiten, waar het zijn plek en verankering heeft in de buitenwereld, wilt u en uw teamgenoten, in deze veranderende omgeving, succesvol uw positie innemen en invulling geven aan de nieuwe rollen die daarbij horen.

Overheidssystemen leven in permanente uitwisseling met hun omgeving. Zowel de systemen als hun betrokken bewoners hebben hierin de neiging om te willen overleven en zijn bereid daar veel voor over te hebben. Dit, voor zowel het grotere geheel als ook voor de persoonlijke drang om te overleven.

Deze permanente uitwisseling vraagt ook permanent om nieuw evenwicht. Het werkt net zoals het dynamisch weefsel van uw botten, die in uw lichaam stoffen afbreken en stoffen aanmaken om het gezond bot gezond te houden. Een bot- of organisatie- "ziekte" is dus een verstoord evenwicht (van afbreken en bouwen). Op een analytische- en een systemische manier kijk ik naar de mens in de organisatie. De mens die hier in meerdere systemen tegelijkertijd vertoeft en evenwicht probeert aan te brengen.

Het getuigt steeds weer van vertrouwen dat ik mee mag kijken naar een deel van de organisatie. Van u, als opdrachtgever, is enige nieuwsgierigheid nodig en van de kant van mij, de adviseur, is er enige handelingsruimte nodig. Nadat we samen de contractering van de samenwerking gemaakt hebben, is de weg vrij om samen op pad te gaan.

Contact opnemen Vraag stellen Afspraak maken

Comments are closed.