University of the Free State South Africa

"Een groot resultaat is die gevoel wat by Pastors gelaat is dat hulle is goed genoeg dat ons internasionale blootstelling gee. Beter "selfwaarde"." [Zuid-Afrikaans]

Comments are closed.